АБП
Асоциация Български пипер

Георги Василев - организационен секретар на "Асоциация Български Пипер". Към 01.04.2014 г. АБП наброява 155 лица, фирми и институции от всички сектори, като наука, производство и реализация на пипери и други.


агробг

Небивал интерес към членство в "Асоциация Български Пипер"
Около 30-35% от пипера у нас се унищожава поради липса на пазар
дата на публикуване: 12.12.2012