Среща на Асоциация Български пипер 30.01.2014 гр. Ямбол хотел Кабиле. На семинара пресъстваха над 30 производитела, 5 фирми за семена и торове, 2 фирми за капково напояване и 1 фирма за разсад


30 Януари 2014 гр. Ямбол хотел Кабиле
Асоциация Български пипер

Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол
Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол
Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол
Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол
Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол Среща на Асоциация Български пипер 2014 гр. Ямбол