В тази подстраница ние ще публикуваме актуални обяви.Продавам: Разсад за пипер, различни сортове.


Скубан разсад за пипер
  • Софийска капия - 20 000 бр.
Цена - 0,03 лв/бр. (франко Ямбол)