Асоциация Български пипер

Георги Василев - организационен секретар на "Асоциация Български Пипер". Към 01.04.2014 г. АБП наброява 155 лица, фирми и институции от всички сектори, като наука, производство и реализация на пипери и други.


Небивал интерес към членство в "Асоциация Български Пипер"
Около 30-35% от пипера у нас се унищожава поради липса на пазар
Капия
През тази есен 13 фирми, ЧЗП и кооперации станаха членове на Асоциацията. Има заявки от още 8 фирми , производители на пипер на полето от 30-300дка и др. зеленчуци м/у 5 и 200 дка.

Реалната дейност на АБП по защита интересите на производителите, маркетинговата информация, субсидиите, обученията, създадения бизнес климат и сложната обстановка по пласмента принуждават производителите да търсят различни форми на обединение. В Асоциацията те припознават онази форма, коята да омекоти негативното влияние на кризата, обхванала и преработвателите, и крайните потребители.

Започналото застудяване допълнително влошава изгледите за добри доходи и създава напрежение в целия бранш в България, на Балканите и в Европа. Дните 04 до 06 октомври бяха решаващи за реколтата от пипер, защото на много места се очакваха температури м/у -1º и 3ºC.

Членовете на АБП бяха подготвени и взеха необходимите мерки. Неорганизираните производители пострадаха, веднъж поради затруднения с пласмента, втори път поради масовият столбур и вертицилийно увяхване и трети път от безпомощността пред опасността от слани.

УС на АБП отчита, че тази трудна и нестабилна обстановка е най-благоприятният момент за създаване на организации на производителите. Като маркетингови структури на производителите ОП:

- Ще намалят с (около 10-20%) себестойността на продукцията чрез общи покупки на материали, семена, разсади, торове, препарати, машини услуги и др. Печели се от размера.
- Ще увеличат с (около 20-40%) приходите от продажби като:

1. Увеличат продажната цена –преодолявайки прекупвачите, извършват директни продажби към тържища и преработватели , реализират експорт и ВОД както на пресен, така и на преработен пипер. В момента в 8 държави има подготвени маркетингови специалисти и маркет мейкъри, които желаят да продават нашата продукция – прясна и преработена по всякакъв начин. 2. Увеличат производството на пипер от 1 дка чрез използване на хибридни семена, внедряване на иновации в технологията по отглеждане на пипера, чрез повишаване квалификацията на агрономите и специалистите по отглеждане на пипера. 3. Чрез продажбата на цялото количество произведен пипер. Сега около 30-35% от пипера се унищожава поради липса на пазар, заетост на собствениците с други проблеми, непознаване на пазара, липса на сортиране по качество, размери и цветове, огромни фири и похабяване на стоката. Неспазване на хладилната верига – от полето до масата на крайния потребител. 4. Чрез пълно усвояване на всички помощи, субсидии и преференции, които Асоциацията е извоювала за пиперопроизводителите. Тя достига до 420 лв./дка. Сега само 15% от производителите имат достъп до тези пари, тъй като останалите са са малки и не се справят с бюрокрацията. 5. Чрез връщане на ДДС (20%), сега само 12% от производителите са регистрирани по ДДС – всички останали купуват материали, семена, машини, услуги и др. с ДДС, а не могат да калкулират това в продажбите 6. Индиректно чрез използване на всички субсидиии и преференции, които българската държава и ЕС предоставят на ОП – ще върнат доверието на всички субекти по веригата – наука, семепроизводство, разсадопроизводство, производство на пипер на полето и в оранжерии, преработка, продажба в страната и чужбина. Ще повишат благосъстоянието и самочувствието на българския пиперопроизводител. Ще направят доходите оносително стабилни и предвидими. Кой губи и кой печели от създаване на ОП? Печелившите са: - Производителите–намалят себестойността на продукцията си и рязко увеличават доходите си. - Семепроизводителите, търговците на торове и препарати, машини и съоръжения, амбалаж, транспорт и др. – печелят от това, че имат срещу себе си истински патрньор – надежден, платежоспособен, с реални пазарни позиции, който купува на едро и няма опасност от неплащане или фалит.Спестява време, пари и стрес, рязко увеличава продажбите им, увеличават сигурността си. - Търговците на едро и магазинните вериги получават сортиран, сертифициран, опакован, етикетиран пипер, който могат да продават поне 15-20 дни без големи фири и загуби от развала. Сега е пълен хаос от вносен, местен пипер – сортове, качества, цветове , вкусове и цени – нямащи нищо общо с търсенето и предлагането. Пазарът сега е изключително беден от към сортово разнообразие, цветове и качества. Търговците ще купуват охладен палетизиран пипер тогава, когато поискат, колкото поискат и качество, което очакват. Преработвателите ще спечелят най-много, защото: 1. Няма вече да им се налага да извършват импорт на пресен пипер от Македония, Гърция, Турция, Сърбия – ще спестят много пари, нерви и фири. Рязко ще подобрят рандемана. 2. Ще получават само такава суровина, каквато им е нужна за изработка на конкретния продукт – печена белена капия, замразена рязана на ивици или кубчета, бушена, туршия, пиперково пюре, лютеница и др., сортирана по цветове, размери, качество и др. Ще купуват по спецификация, а не каквото им докарат от полето. 3. Ще спре продажбата на пипер от полето към преработвотелите. 4. Ще отпадне необходимостта преработвателите да отглеждат пипер , за удовлетворяване на нуждите си. Те ще могат да се съсредоточат върху машините, технологиите за преработка, пазарите и др. Сега над 40% от времето им минава в търсене на пипер, разправии за качеството,цената, времето за доставка – няма партидност – хаос в сортовете, различно качество, огромни проблеми с количествата. Сега преработвателите хвърлят или губят по много начини м/у 10 и 15% от закупения пипер, което веднага повишава тяхната себестойност и намаля конкурентноспособността на продукцията им . 5. Ще могат да предлагат на своите партньори по-голямо разнообразие на сортове, цветове и вкусове. Ще могат да експериментират в създаването на иновационни продукти и технологии. 6. Рязко ще намалеят рекламациите от купувачите. Бизнесът им с производителите на пипер ще се увеличи и стабилизира. Ще могат да подписват дългосрочни договори без да се притесняват за количеството и качеството на суровината. Експортьорите: 1. Имат охладен, сортиран, палетизиран и етикетиран продукт готов за експорт . Сега отделят 80% от времето и усилията си за това и обикновено не го постигат. 2. Ще имат възможност да се съсредоточат върху намиране на нови пазари и разширяване на географията и контактите с чуждестранните клиенти. Крайният потребител: 1. Получава качествен и разнообразен по сортове и вкусове продукт на справедлива цена. Ще се върне по пазарите и "Куртовската капия", която е нашето богатство сред зеленчуците в Европа. 2. Постепенно ще върнем на пазара нашия български млян червен пипер – сега 80% от предлагания е внос от държави, които никога не са били значими играчи в този сектор. 3. Камбите отново ще заемат своето място като пресен продукт и като царска туршия и др. 4. Потребителят ще има възможност да се радва на вкусовите качества на всички български сортове доказали се във времето с уникалните им вкусови качества. Стресът при търсене на суровина за приготвяне на зимнина ще отпадне. Сега хората си взимат отпуски за да обикалят по пазари, полета и др. населени места, за да подбират пипер и домати . Чували и гаци, кръстосват цялата страна нерядко 300-400км за да стигнат до роднините или, приятелите на пиперопроизводителите – излишни усилия, нерви и пари. Българската държава: 1. Производителите излизат на светло и само от пиперопроизводителите държава ще прибира около 5 000 0000 лв. данък печалба и около 50 000 000 лв. ДДС. 2. Около 20 000 нови работни места, които сега са в съседните ни държави, от които ще получава около 18 000 000 лв. данъци, вместо да им плаща 4 000 000 лв. обезщетение за безработица. 3. Младите агрономи и селскостопански специалисти вместо да работят в чужбина, ще получат възможност да се реализират в България и ще променят облика много български села. 4. Ще намалее престъпността, кражбите и несигурността в голяма част от селата, тъй като ще се повиши благосъстоянието на голяма част от малцинствените групи, желанието има за имиграция ще намалее. Големите губещи са: 1. Прекупвачите, които формират около 20-25% от крайната цена на пипера. 2. Мошениците, които вземат пипера на производителите и никога не го плащат или го плащат по непазарни цени. 3. Спекулантите – рязко ще намалее техния бизнес . 4. Хората, които изнудват пиперопроизводителите с кредити с непосилна лихва често стигаща до 10% месечно. 5. Всички, които печелят сега от липсата на информация, непознаване на пазара и безпомощността на малките производители.